Aspidistra Webbouw

Aspidistra Webbouw is een laagdrempelig bedrijf dat webbouw-diensten aanbiedt.

Aspidistra bouwt websites die enerzijds technisch geavanceerd, anderzijds toch door de klant eenvoudig te onderhouden zijn. En altijd een lust voor het oog… Aspidistra verzorgt het onderhoud van tientallen WordPress-sites van klanten.

Voor een aantal klanten doen we Customer Relationship Management (CRM). Een voortdurend proces van verrijking en analyse van klantgegevens, waardoor geen interessante contacten verloren gaan en er kansen gecreëerd worden. Daarmee stellen we de klant in staat zich te richten op de core business.

Desgewenst kan de klant zelf issues aanmelden, en de status ervan nagaan, via een eigen bug tracking-systeem. Dat vereenvoudigt de communicatie en versnelt het bouwproces aanzienlijk.

Daarnaast biedt Aspidistra een handige en scherp geprijsde omgeving voor E-mail marketing.

Meer weten?

Neem contact op met Jos Geluk, jos@aspidistra.nl of bel naar 06 5341 4670.
Bekijk hiernaast een aantal van de door Aspidistra gerealiseerde sites.

Klanten van Aspidistra

  • een aantal organisaties die veel met vrijwilligers en belangenbehartiging te maken hebben: vluchtelingenwerk, dovenfederatie, academie voor speciaal onderwijs
  • kleine tot middelgrote dienstverleners: bemiddeling bij leasecontracten, consultants
  • zzp’ers werkzaam in welzijn en gastvrijheid: nagelsalon, massagepraktijk, cateringbedrijf, therapeuten en coaches
  • culturele organisaties: koren, ensembles (waarvoor ook kaartverkoop geregeld wordt), scouting
  • tekstschrijvers en eindredacteuren