Vragenlijsten

Voor, na of tijdens de training zul je aan je deelnemers vragen willen stellen.

Dat kan door ze te vragen een formulier in te vullen. Je kunt dat formulier zelf bouwen. Je schrijft een inleidende tekst, en stelt een aantal vragen. Per vraag geef je aan wat voor antwoord je verwacht. Dat kan een regel tekst zijn (“Hoe lang werk je al bij XXX?”), een langere tekst (“Waar loop je tegenaan in je werk?”), een getal tussen een minimum en een maximum, multiple choice met één antwoord of met meerdere antwoorden. Ook ingewikkelder dingen zijn mogelijk, zoals “geef aan op een schaal van 1 tot 10” of “verdeel 10 punten tussen de volgende opties”.

Per vraag geef je aan of het antwoord verplicht is.

Als je het formulier af hebt, krijg je een link ervan. Die link kun je gebruiken op de informatiepagina’s van de training, of zelfs in emails aan de deelnemers. Alleen deelnemers die horen bij de opdracht waar het formulier voor bedoeld is, kunnen het formulier zien en invullen, en daarvoor moeten ze dus eerst inloggen.

Als een deelnemer de lijst ingevuld heeft, krijgt hij/zij een pagina te zien met de uitslag. Ook wordt de uitslag nog eens per mail naar de deelnemer gezonden, waarvan jij een cc krijgt. Als beheerder kun je op een lijst in de gaten houden wie er wel of niet het formulier ingevuld heeft, en doorklikken naar de uitslagen.

Om alle antwoorden snel met elkaar te kunnen vergelijken krijg je ook nog twee extra, printbare overzichten van de antwoorden: één gesorteerd op vraag per deelnemer, en één gesorteerd op deelnemer per vraag. De overzichten zijn zo geformatteerd dat ze optimaal gebruik maken van het papier.

Voorbeeld: Belbin-test voor deelnemers