Trainingen en sessies

In GMC zijn trainingen, trainingsessies en opdrachten losgekoppeld. Je ontwikkelt een training: dat is je content. Vervolgens verkoop je die training aan een opdrachtgever: dan heb je een opdracht. Dan plan je sessies in om die training te geven aan één of meerdere groepen deelnemers.

Al die elementen – Training, Sessie, Opdracht, Opdrachtgever, Groep – kun je aan elkaar koppelen in willekeurige combinaties. Je kunt dezelfde training aan meerdere opdrachtgevers verkopen. Je kunt twee verschillende trainingen aan dezelfde groep geven. Je kunt bijvoorbeeld vijf groepen, met elk drie sessies, binnen dezelfde opdracht inplannen.Een training is de content die je voor meerdere opdrachten in kunt zetten.

Een trainingsessie heeft een datum en een tijdstip, en een locatie. Je geeft een sessie aan één groep tegelijk. (Als er toch twee groepen tegelijk in je klas zitten, plan je gewoon twee sessies op dezelfde tijd.)

Een sessie heeft ook een tarief, een aantal te factureren dagdelen, en een factuurnummer, maar daarover hebben we het op de pagina Financieel.


Overzicht van trainingen

Extra werk

Als je van je opdrachtgever tijd krijgt om de training voor te bereiden, of coachingsgesprekken te houden, of andere extra werkzaamheden te verrichten in het kader van de opdracht, dan kun je die ook vastleggen als “Extra werk”.  Zo’n extra taak heeft een datum, zodat deze in de planning opgenomen kan worden. Als je geen datum invult, wordt de datum van de eerste sessie van de opdracht aangehouden.