Financieel

Tarief

Je hebt met je opdrachtgever een tarief per dagdeel afgesproken. Jouw omzet over die opdracht is dagdelen maal tarief.

Je kunt per trainingsessie opgeven hoeveel dagdelen deze duurt. Hetzelfde geldt voor extra werkzaamheden zoals het voorbereiden van een training.

Het tarief leg je vast op het niveau van de opdracht, maar daar kun je per sessie of extra taak van afwijken.

Facturen

Als je je opdrachtgever gaat factureren, ga je naar de pagina Facturen, tabblad “Nog te factureren”. Daar vink je aan welke trainingsessies of extra werkzaamheden wilt factureren, en je klikt op de knop “Aangevinkte regels factureren”. Het maakt niet uit bij welke opdracht de regels horen: je kunt een deel van een opdracht factureren, of regels uit meerdere opdrachten tegelijk factureren.

GMC berekent het totaalbedrag van de factuur. GMC is geen boekhoudsysteem: je moet de uiteindelijke factuur zelf opstellen en verzenden. Hoe je dat ook doet, dat levert je een factuurnummer op, dat je op dit scherm invult. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan het bedrag excl. BTW van je boekhoudsysteem.

De taken verdwijnen van het tabblad “Nog te factureren” en verschijnen op het tabblad “Gefactureerd”. Al je facturen van het lopende jaar kun je daar vinden, met de meest recente bovenaan. Facturen van vorig jaar kun je vinden als je linksboven op het vorige jaar klikt.

Reiskosten

Kun je reiskosten declareren? Of wil je voor jezelf reiskosten bijhouden? Dat kan. Per sessie kun je aangeven dat je per auto/fiets/OV gereisd bent, heen, terug of allebei; de afstand wordt automatisch uit de tabel met Locaties gehaald. Als de reiskosten declareerbaar zijn, verschijnen ze op de factuur, maar je kunt daarnaast ook “vrije” reiskosten invoeren, die alleen voor jezelf of voor de fiscus zijn. Er zijn overzichten per kwartaal en per jaar met alle gereisde afstanden en bedragen.

Omzet

Er is een pagina met alle omzet van het huidige kalenderjaar, met een staafdiagram voor alle opdrachtgevers. Eronder staat per maand een lijst van werkzaamheden met bijbehorende omzet. Als je nóg meer detail wilt, ga dan naar de pagina met vierkantstellingen. Alle werkzaamheden zijn daarin gesplitst en op diverse manieren bij elkaar opgeteld:

  • per jaar
  • trainingsessies en extra werkzaamheden
  • gefactureerd of niet gefactureerd

Als je op een bedrag klikt, rolt er een overzicht uit met alle taken die bij elkaar die omzet opleveren. Bijvoorbeeld “2021, extra werkzaamheden, gefactureerd”.

Klopt er iets niet in je administratie, dan kun je op deze manier doorklikken totdat je bij de oorzaak komt.